Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi képviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) GDPR, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

A kezelt személyes adatok köre

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Adatkezeléssel érintett tevékenységek köre

Ajánlatkérés
Kezelt adatok

név, e-mail, telefonszám, irányítószám, település, cím (utca, házszám), tervezett érkezés és távozás napja, ezek esetleges rugalmassága,

felnőttek száma, gyerekek száma és életkora, szobatípus (akár preferált szobatípus), kiajánlott szolgáltatások és a hozzájuk tartozó árak,

ajánlatkérő megjegyzése

Adatkezelés célja Az ajánlatkérő igényeinek megfelelően a legtökéletesebb árajánlat elkészítése.
Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama Sikeres ajánlatkérés esetén a foglalásra vonatkozó szabályok szerint
Az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig
Amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati kötöttség lejártát követő napig
Adattovábbításra sor kerül az alábbi szolgáltatók felé MORGENS Design Kft. részére (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.)
Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) (Adattovábbításra harmadik országba sor kerül) az on-line ajánlatkérési rendszer működtetése céljából

Szobafoglalással kapcsolatos, weboldalon keresztül történő ajánlatkérés során az érintett adatait önként eljuttatja az Adatkezelő részére azzal a céllal, hogy Adatkezelő számára árajánlatot adjon. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett weboldal Főoldalán található Online Ajánlatkérés gombra kattintva, valamint az Árak menüpontra kattintva az ajánlatok részletes oldalán található „Ajánlatkérés” gombra kattintva eljut a weboldalnak arra a felületére, ahol lehetősége van a 5.1 pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen adatkezelési tájékoztatót elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a tájékoztató elfogadását követően a „Tovább” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő front office manager, reservation assistant, és sales munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a ZADÍR / ZADÍR RoomSome, a D-Edge Channel manager és a Visual Hotel programok segítségével, akik a beérkezett adatokat rögzítik, az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

Szobafoglalás
Kezelt adatok

név, e-mail, telefonszám, irányítószám, település, cím (utca, házszám), tervezett érkezés és távozás napja, ezek esetleges rugalmassága, felnőttek száma, gyerekek száma és életkora, szobatípus (akár preferált szobatípus), kiajánlott szolgáltatások és a hozzájuk tartozó árak, ajánlatkérő megjegyzése, választott fizetési mód

Adatkezelés célja A szobát foglaló vendég felé a megrendelt szolgáltatás biztosítása, a szobafoglalás teljesítése
Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése valamint hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Adatkezelés időtartama A foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig, illetőleg a törzsvendég program hatályos szabályzata szerint
Adattovábbításra sor kerül az alábbi szolgáltatók felé MORGENS Design Kft. részére (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.)
Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) (Adattovábbításra harmadik országba sor kerül) az on-line ajánlatkérési rendszer működtetése céljából
Online bankkártyás / SZÉP kártyás fizetés esetén a szolgáltatók megadása

Az online foglalási oldalak és utazási irodák önálló adatkezelőnek minősülnek, ebben a folyamatban adatfeldolgozó igénybe vételére nem kerül sor. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket. Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő front office manager, reservation agent, és sales munkakörben dolgozó munkavállalója a Visual Hotel Front Office programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást. Visual Hotel / D-Edge channel manager kapcsolat esetén a folyamat automatikus.
A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban, a rendszer által kiküldhető visszaigazolás formájában értesíti az érintettet.

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
A számla kiállításához, valamint teljesítés igazolásához kapcsolódó dokumentumok. Név, cím, bankszámlaszám Számla kiállítása Jogszabályi kötelezettség nyolc év
Szálláshely tevékenységhez kötött, idegenforgalmi adó bevalláshoz kezelt adatok köre. Név, cím, igazolvány/útlevél szám Idegenforgalmi adó nyilvántartás Jogszabályi kötelezettség nyolc év
Egyedi vevői igények, kérések biztosításához szükséges adatkezelés. Név, cím, igazolványszám, telefon, e-mail cím Egyedi vevői igények kiszolgálásához szükséges adatkezelés Jogos érdek, az egyedi igények nyilvántartása Az érintett tiltakozásáig
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, a kapcsolattartó fél adatainak nyilvántartása, meghatalmazottak nyilvántartása és ezek napra készen tartása. Név, cím, telefon, e-mail Szerződések kezelése Jogos érdek a kapcsolattartó személyes adatai nyilvántartása, kezelése Teljesítést követő 5 év, vagy az érintett tiltakozásáig.
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények és szolgáltatások nyilvántartása. Név, cím, telefon, e-mail Postakezelés, küldeménykezelés Jogos érdek, a kapcsolattartó személy adatait kezelni Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.
Beérkező és kimenő hívások, foglaltság esetén elutasított telefonszámok nyilvántartása. Telefonszám Telefonos kapcsolattartás Jogos érdek kapcsolatot teremtők adatainak kezelése a szolgáltatások teljesítéséhez. Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés. Név, cím, e-mail cím, egyedi azonosító GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés. Jogszabályi kötelezettség Nem selejtezendő
Google Analytics A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak IP Cím Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása. Jogos érdek Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

* Hozzájárulását az info@neptunbadacsony.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonhatja.

Az adatokat megismerhetők köre

Az adatok kezelésére, feldolgozására a https://neptunbadacsony.hu honlap üzemeltetői és a VULCANVIN Kft. jogosult. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Honlapunkon kötelezően kitöltendő adatokat * csillag megjelenítéssel jelöljük.

Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatok kerültek rendszerünkbe, az adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat. A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi felelős és az ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi felelősnek írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintésről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.

Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt. 

Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát. 

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás 

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem alkalmazunk profilalkotást.

Adatfeldolgozók MORGENS Design Kft. részére (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.)
Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) (Adattovábbításra harmadik országba sor kerül) az on-line ajánlatkérési rendszer működtetése céljából
Közös adatkezelő(k) Nincs

Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Önt megillető jogok

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel és Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Adatvédelmi Tisztviselő:

  • Név: Csizmadia Kitti 
  • Email: info@neptunbadacsony.hu
  • Postacím: 
  • VULCANVIN Kft.
  • 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Felügyeleti Hatóság: